پیام شما ارسال شد.
بازگشت
ونداد جلیلی نوشته‌های پراکنده
 صفحه‌ی اصلی    مقالات و یادداشت‌ها     داسـتان کوتاه    داسـتان کوتاه (ترجمه)    شعرها    شعرها (ترجمه)     کتاب‌ها     کتاب‌ها (ترجمه)     کتاب‌های دیگران     شناخت‌نامه     ارتباط

جیم
روبرتو بولانیو

دو داستان عجیب
روبرت والزر

سن‌نین
ریونوسوکه آکوتاگاوا

ابوالهول بی‌رمزوراز
اسکار وایلد

قلب سخن‌چین
ادگار الن پو

داستان کوتاه ِکوتاه
ارنست همینگ‌وی

خانه‌ی اشغالی
خولیو کورتاسار

جزییاتی مختصر از زندگی
آنتون چخوف

آقای کارول
برونو شولتس
 صفحه‌ی اصلی    مقالات و یادداشت‌ها     داسـتان کوتاه    داسـتان کوتاه (ترجمه)    شعرها    شعرها (ترجمه)     کتاب‌ها     کتاب‌ها (ترجمه)     کتاب‌های دیگران     شناخت‌نامه     ارتباط
www.vandadjalili.com