پیام شما ارسال شد.
بازگشت
ونداد جلیلی نوشته‌های پراکنده
 صفحه‌ی اصلی    مقالات و یادداشت‌ها     داسـتان کوتاه    داسـتان کوتاه (ترجمه)    شعرها    شعرها (ترجمه)     کتاب‌ها     کتاب‌ها (ترجمه)     کتاب‌های دیگران     شناخت‌نامه     ارتباط

فیوژنفیوژن

بند ِکمر بر گردن
توالی ِبی‌مصوت ِصامت‌ها
فریاد ِفالستو
موسیقی ِبی‌نوا

غریزه‌ی اکتسابی
پاپ ِسنتی
سنت ِپاپ
سنت ِپاپی

تک‌پوش ِهاوایی در قیس
سیر ِرامهرمز در پاستا
اسلیمی ِرومی در مشهد
نمای کومپوزیت

چای ِانگلیسی ِلاهیجان
فرش ِماشینی ِکاشان
بادمجان ِژنتیکی
...زلزله‌ی بم

آه، بسطامی:
بی بند ِگردن ِکُت‌آرای آخر ِآسفالت ِابریشم!
بی برند ِنستعلیق ِجامه‌ی کتان!
این وطن ایران ِتو نبود...

 صفحه‌ی اصلی    مقالات و یادداشت‌ها     داسـتان کوتاه    داسـتان کوتاه (ترجمه)    شعرها    شعرها (ترجمه)     کتاب‌ها     کتاب‌ها (ترجمه)     کتاب‌های دیگران     شناخت‌نامه     ارتباط
www.vandadjalili.com