پیام شما ارسال شد.
بازگشت

دو شعر

رافائل آلبرتی 1. هفت شعر کوتاه (خوآن رامون خیمنس)
 2. دو شعر (رافائل آلبرتی)
 3. رقص فرشته‌ی کوچک (ویوله‌تا پارا)
 4. بخشی از شعر موهبات (پی‌یر پائولو پازولینی)
 5. بخشی از شعر خاکستر گرامشی (پی‌یر پائولو پازولینی)
 6. مریلین (پی‌یر پائولو پازولینی)
 7. دزدان (پی‌یر پائولو پازولینی)
 8. خلسه‌ی خاک (گلائوبه روشا)
 9. طغیان، بیا (فدریکو گارسیا لورکا)
 10. قاصدان سیاه (سزار وایه‌خو)
 11. صورت‌ات تراشیده از سنگ... (چزاره پاوزه)
 12. فلوت تیره‌ی پشت (پیش‌گفتار) (ولادیمیر مایاکوفسکی)
 13. بازگشت به هفده‌سالگی (ویوله‌تا پارا)
 14. چند پرسش (برتولت برشت)
 15. اقاقیا (نیکانور پارا)
 16. شعر گوتان از خوآن خلمان (خوآن خلمان)
 17. شبانه‌ی خوزه آسونسیون سیلوا (خوزه آسونسیون سیلوا)
 18. دو شعر از دابلیو ایچ ئودن (دابلیو ایچ ئودن)
دو شعر

خاک‌سپاری‌ها

ماهی‌گیران، ماهی‌گیران!
زوبین‌تان را به سوی باد بیندازید
و اندوه‌تان را
به پرچم‌های بی‌رنگ برافرازید!

چشمان پل
آبِ سی رودخانه را بگرید؛
تا مُشتِ خروشِ آب
کشتی‌ها را بر دریا در هم شکند

پاسبانان بی‌موی دریایی
که حافظان شادی امواج‌اید،
بگویید بنالند بوق‌های سیاه
خاموش شوند صدف‌ها!

زنان جاشو، جاشوزنان
زنان زمهریر
آب زنید گیسوان‌تان را
که سیاهیِ خشکی‌شان گرفته است!

زن باغبان
شناور بر باغچه‌ات
برهنه از دریا به در آی
تا بر جاشوی مرده بگریی!

می‌بارد، برف سیاه جلبک سرد
بر آب می‌بارد
و گور گشاده‌ی من است
در لابه‌لای یخچال‌های برف.

خاک‌سپاری امواج!
باد بر ماسه‌زارها!
میان فانوس‌های خاموش
فرو می‌رود
خاک‌سپاری‌های من.


اگر صدایم بر خشکی مرد

اگر صدایم بر خشکی مرد
تا دریا ببریدش
و بر ساحل بگذاریدش

تا دریا ببریدش
و بر رزمناوی سپیدرنگ
ناخدا بنامیدش

آه، صدای آراسته‌ی من
مزین به نشان جاشوان:
لنگری بر قلب
ستاره‌ای بر لنگر
باد بر ستاره
و بر باد، شمع!