پیام شما ارسال شد.
بازگشت
ونداد جلیلی نوشته‌های پراکنده
 صفحه‌ی اصلی    مقالات و یادداشت‌ها     داسـتان کوتاه    داسـتان کوتاه (ترجمه)    شعرها    شعرها (ترجمه)     کتاب‌ها     کتاب‌ها (ترجمه)     کتاب‌های دیگران     شناخت‌نامه     ارتباط

وقت سکوت
لوییس مارتین‌سانتوس
نشر چشمه

کنگره‌ی ادبیات
سزار آیرا
نشر چشمه

رد ِگم
آله‌خو کارپانتیه
نشر چشمه

خویشاوندی با خورشید و باران
پیرپائولو پازولینی
نشر چشمه

دشمن
جی. ام. کوتسی
نشر چشمه

راه‌های برگشتن به خانه
آله‌خاندرو سامبرا
نشر چشمه

صدای افتادن اشیا
خوآن گابریل واسکس
نشر چشمه

جنایات نامحسوس
گی‌یرمو مارتینس
نشر چشمه

بهترین داستان‌های آلیس مانرو
آلیس مانرو
نشر بدیل

شبانه‌ی شیلی
روبرتو بولانیو
نشر خارپشت
 صفحه‌ی اصلی    مقالات و یادداشت‌ها     داسـتان کوتاه    داسـتان کوتاه (ترجمه)    شعرها    شعرها (ترجمه)     کتاب‌ها     کتاب‌ها (ترجمه)     کتاب‌های دیگران     شناخت‌نامه     ارتباط
www.vandadjalili.com