پیام شما ارسال شد.
بازگشت
ونداد جلیلی نوشته‌های پراکنده
 صفحه‌ی اصلی    مقالات و یادداشت‌ها     داسـتان کوتاه    داسـتان کوتاه (ترجمه)    شعرها    شعرها (ترجمه)     کتاب‌ها     کتاب‌ها (ترجمه)     کتاب‌های دیگران     شناخت‌نامه     ارتباط

چرا همه‌چیز تاکنون ناپدید نشده؟
ژان بودریار
مترجم: احسان کیانی‌خواه
حرفه نویسنده

چهره‌ی دیگری
کوبو آبه
مترجم: بهرام محتشمی
نشر بدیل

یاکوب فون گونتن
روبرت والزر
مترجم: حمید درخشنده
نشر بدیل

ابله
فیودور داستایوسکی
مترجم: سروش حبیبی
نشر چشمه

نظریه‌ی طبقه‌ی تن‌آسا
تورستین وبلن
مترجم: فرهنگ ارشاد
نشر نی

موبی دیک یا وال سفید
هرمن ملویل
مترجم: پرویز داریوش
انتشارات امیرکبیر

چیزها
ژرژ پرک
مترجم: احمد سمیعی
انتشارات علمی و فرهنگی

یادداشت‌هایی درباره‌ی کافکا
تئودور آدورنو
مترجم: سعید رضوانی
انتشارات آگاه
 صفحه‌ی اصلی    مقالات و یادداشت‌ها     داسـتان کوتاه    داسـتان کوتاه (ترجمه)    شعرها    شعرها (ترجمه)     کتاب‌ها     کتاب‌ها (ترجمه)     کتاب‌های دیگران     شناخت‌نامه     ارتباط
www.vandadjalili.com