پیام شما ارسال شد.
بازگشت

چرا همه‌چیز تاکنون ناپدید نشده؟
ژان بودریار
مترجم: احسان کیانی‌خواه
حرفه نویسنده

چهره‌ی دیگری
کوبو آبه
مترجم: بهرام محتشمی
نشر بدیل

یاکوب فون گونتن
روبرت والزر
مترجم: حمید درخشنده
نشر بدیل

ابله
فیودور داستایوسکی
مترجم: سروش حبیبی
نشر چشمه

نظریه‌ی طبقه‌ی تن‌آسا
تورستین وبلن
مترجم: فرهنگ ارشاد
نشر نی

چیزها
ژرژ پرک
مترجم: احمد سمیعی
انتشارات علمی و فرهنگی

یادداشت‌هایی درباره‌ی کافکا
تئودور آدورنو
مترجم: سعید رضوانی
انتشارات آگاه

سبّت
مجید غروی
نشر چشمه