پیام شما ارسال شد.
بازگشت

قصه‌های کوتاه و خارق‌العاده
خورخه لوئیس بورخس ، آدولفو بیوی کاسارس
انتشارات نیلوفر

تعقیب
آله‌خو کارپانتیه
نشر چشمه

شام
سزار آیرا

فرزندخوانده
خوآن خوسه سائر
نشر چشمه

خویشاوندی با خورشید و باران
پیرپائولو پازولینی
نشر چشمه

رد ِگم
آله‌خو کارپانتیه
نشر چشمه

حلبی‌آباد
سزار آیرا
نشر چشمه

وقت سکوت
لوییس مارتین‌سانتوس
نشر چشمه

تنهایی در انجمن نوابغ و احمق‌ها
انتشارات ققنوس (هیلا)

راه‌های برگشتن به خانه
آله‌خاندرو سامبرا
نشر چشمه

کنگره‌ی ادبیات
سزار آیرا
نشر چشمه

دشمن
جی. ام. کوتسی
نشر چشمه

بهترین داستان‌های آلیس مانرو
آلیس مانرو
نشر بدیل

جنایات نامحسوس
گی‌یرمو مارتینس
نشر چشمه

صدای افتادن اشیا
خوآن گابریل واسکس
نشر چشمه

زندگی خصوصی درختان
آله‌خاندرو سامبرا
نشر چشمه

شبانه‌ی شیلی
روبرتو بولانیو
نشر خارپشت

گفت‌وگوها
سزار آیرا
نشر آگه