پیام شما ارسال شد.
بازگشت

دربارهٔ کنفورمیسم و این‌همانی با متجاوز

نامهٔ جیمز جویس خطاب به هریت ویور

اتوریته‌ی شیشه در سرزمین گیاهان خودرو

صمدهای بهرنگی

پس (داستان کوتاه)

درنگی در آخرین فیلم روی اندرسون

درنگ‌های دل (مارسل پروست)

خرمگس (معرکه‌ی) ایلیاد

ایستگاه بعد، راه‌آهن (داستان کوتاه)

پازولینی؛ زندگی در شعر

رد گم یا گام‌های گم‌شده؟

انقراض (داستان کوتاه)

سرخ‌پوست خوب

اعتزال (داستان کوتاه)

زبان و حقیقت در دشمن، نوشته‌ی کوتسی

نظری به خصوصیات فرمال رد گم

موبی دیک یا وال سفید

نظریه‌ی طبقه‌ی تن‌آسا

چرا نباید آثار کافکا را خواند

هیچ راه فراری نیست... (داستان کوتاه)

آخرین ستاره‌ی آسمان شب

از خواب که بیدار شدم... (داستان کوتاه)

کاش من این کتاب را نوشته بودم

جنبش‌های موسیقی فیلم در سینمای غیرصنعتی

یاکوب فون گونتن

کوبو آبه و نقابِ چهره‌داران

فرزندخوانده

در باب ناپدیدی

جست‌وجوی حقیقت در مجاز

سکوت گویای ستسوکو هارا

زین‌العابدین بلادی درگذشت

سلوک شاعرانه‌ی پازولینی

درباره‌ی ژورنالیست‌فیلسوف‌ها (مارسل پروست)

تونی اردمان و مردی به نام اووه

شام