پیام شما ارسال شد.
بازگشت

نامهٔ جیمز جویس خطاب به هریت ویور

اتوریته‌ی شیشه در سرزمین گیاهان خودرو

درنگ‌های دل (مارسل پروست)

صمدهای بهرنگی

پس (داستان کوتاه)

درنگی در آخرین فیلم روی اندرسون

رد گم یا گام‌های گم‌شده؟

خرمگس (معرکه‌ی) ایلیاد

ایستگاه بعد، راه‌آهن (داستان کوتاه)

پازولینی؛ زندگی در شعر

سرخ‌پوست خوب

انقراض (داستان کوتاه)

چرا نباید آثار کافکا را خواند

اعتزال (داستان کوتاه)

زبان و حقیقت در دشمن، نوشته‌ی کوتسی

نظری به خصوصیات فرمال رد گم

موبی دیک یا وال سفید

نظریه‌ی طبقه‌ی تن‌آسا

فرزندخوانده

هیچ راه فراری نیست... (داستان کوتاه)

آخرین ستاره‌ی آسمان شب

از خواب که بیدار شدم... (داستان کوتاه)

کاش من این کتاب را نوشته بودم

زندگی خصوصی درختان

جنبش‌های موسیقی فیلم در سینمای غیرصنعتی

یاکوب فون گونتن

کوبو آبه و نقابِ چهره‌داران

شام

در باب ناپدیدی

جست‌وجوی حقیقت در مجاز

سکوت گویای ستسوکو هارا

زین‌العابدین بلادی درگذشت

سلوک شاعرانه‌ی پازولینی

درباره‌ی ژورنالیست‌فیلسوف‌ها (مارسل پروست)

تونی اردمان و مردی به نام اووه