پیام شما ارسال شد.
بازگشت
ونداد جلیلی نوشته‌های پراکنده
 صفحه‌ی اصلی    مقالات و یادداشت‌ها     داسـتان کوتاه    داسـتان کوتاه (ترجمه)    شعرها    شعرها (ترجمه)     کتاب‌ها     کتاب‌ها (ترجمه)     کتاب‌های دیگران     شناخت‌نامه     ارتباط

خرمگس (معرکه‌ی) ایلیاد

تونی اردمان و مردی به نام اووه

اتوریته‌ی شیشه در سرزمین گیاهان خودرو

پازولینی؛ زندگی در شعر

رد گم یا گام‌های گم‌شده؟

درنگی در آخرین فیلم روی اندرسون

چرا نباید آثار کافکا را خواند

جست‌وجوی حقیقت در مجاز

تأثیرپذیری ساختاری از زبان‌های خارجی؟

زبان و حقیقت در دشمن، نوشته‌ی کوتسی

سرخ‌پوست خوب

موبی دیک یا وال سفید

نظریه‌ی طبقه‌ی تن‌آسا

ادبیات بازاری

فرزندخوانده

رسوخ کلیشه در فرهنگ

سکوت گویای ستسوکو هارا

آخرین ستاره‌ی آسمان شب

اجازه بدهید درست بنویسیم

تعقیب

نظری به خصوصیات فرمال رد گم

کاش من این کتاب را نوشته بودم

زندگی خصوصی درختان

شیوایی زبان فارسی: ابزارهای نویسنده و معیارهای مخاطب

بریده‌هایی از فیلم «مذکر مونث»، ساخته‌ی ژان‌لوک گودار، ۱۹۶۶

جنبش‌های موسیقی فیلم در سینمای غیرصنعتی

یاکوب فون گونتن

قفسم برده به باغی...

حلبی‌آباد

کوبو آبه و نقابِ چهره‌داران

شام

در باب ناپدیدی
 صفحه‌ی اصلی    مقالات و یادداشت‌ها     داسـتان کوتاه    داسـتان کوتاه (ترجمه)    شعرها    شعرها (ترجمه)     کتاب‌ها     کتاب‌ها (ترجمه)     کتاب‌های دیگران     شناخت‌نامه     ارتباط
www.vandadjalili.com