پیام شما ارسال شد.
بازگشت

خرمگس (معرکه‌ی) ایلیاد

اتوریته‌ی شیشه در سرزمین گیاهان خودرو

زین‌العابدین بلادی درگذشت

صمدهای بهرنگی

پس (داستان کوتاه)

سکوت گویای ستسوکو هارا

رد گم یا گام‌های گم‌شده؟

تونی اردمان و مردی به نام اووه

ایستگاه بعد، راه‌آهن (داستان کوتاه)

پازولینی؛ زندگی در شعر

سرخ‌پوست خوب

انقراض (داستان کوتاه)

چرا نباید آثار کافکا را خواند

اعتزال (داستان کوتاه)

زبان و حقیقت در دشمن، نوشته‌ی کوتسی

نظری به خصوصیات فرمال رد گم

موبی دیک یا وال سفید

نظریه‌ی طبقه‌ی تن‌آسا

فرزندخوانده

هیچ راه فراری نیست... (داستان کوتاه)

آخرین ستاره‌ی آسمان شب

تعقیب

از خواب که بیدار شدم... (داستان کوتاه)

کاش من این کتاب را نوشته بودم

زندگی خصوصی درختان

جنبش‌های موسیقی فیلم در سینمای غیرصنعتی

یاکوب فون گونتن

حلبی‌آباد

کوبو آبه و نقابِ چهره‌داران

شام

در باب ناپدیدی

جست‌وجوی حقیقت در مجاز

درنگی در آخرین فیلم روی اندرسون

درنگ‌های دل (مارسل پروست)