پیام شما ارسال شد.
بازگشت
ونداد جلیلی نوشته‌های پراکنده
 صفحه‌ی اصلی    مقالات و یادداشت‌ها     داسـتان کوتاه    داسـتان کوتاه (ترجمه)    شعرها    شعرها (ترجمه)     کتاب‌ها     کتاب‌ها (ترجمه)     کتاب‌های دیگران     شناخت‌نامه     ارتباط

کوبو آبه و نقابِ چهره‌داران

تونی اردمان و مردی به نام اووه

در باب ناپدیدی

پازولینی؛ زندگی در شعر

رد گم یا گام‌های گم‌شده؟

درنگی در آخرین فیلم روی اندرسون

چرا نباید آثار کافکا را خواند

وقت سکوت

جست‌وجوی حقیقت در مجاز

تأثیرپذیری ساختاری از زبان‌های خارجی؟

زبان و حقیقت در دشمن، نوشته‌ی کوتسی

سرخ‌پوست خوب

موبی دیک یا وال سفید

نظریه‌ی طبقه‌ی تن‌آسا

اجازه بدهید درست بنویسیم ۲

ادبیات بازاری

فرزندخوانده

رسوخ کلیشه در فرهنگ

سکوت گویای ستسوکو هارا

آخرین ستاره‌ی آسمان شب

اجازه بدهید درست بنویسیم

تعقیب

نظری به خصوصیات فرمال رد گم

کاش من این کتاب را نوشته بودم

زندگی خصوصی درختان

شیوایی زبان فارسی: ابزارهای نویسنده و معیارهای مخاطب

بریده‌هایی از فیلم «مذکر مونث»، ساخته‌ی ژان‌لوک گودار، ۱۹۶۶

جنبش‌های موسیقی فیلم در سینمای غیرصنعتی

سه گرایش در نثر داستانی مدرن

بخشی از کتاب ۲۶۶۶

یاکوب فون گونتن

قفسم برده به باغی...

حلبی‌آباد
 صفحه‌ی اصلی    مقالات و یادداشت‌ها     داسـتان کوتاه    داسـتان کوتاه (ترجمه)    شعرها    شعرها (ترجمه)     کتاب‌ها     کتاب‌ها (ترجمه)     کتاب‌های دیگران     شناخت‌نامه     ارتباط
www.vandadjalili.com