پیام شما ارسال شد.
بازگشت

از خواب که بیدار شدم... (داستان کوتاه) 1. دربارهٔ کنفورمیسم و این‌همانی با متجاوز
 2. نامهٔ جیمز جویس خطاب به هریت ویور
 3. درباره‌ی ژورنالیست‌فیلسوف‌ها (مارسل پروست)
 4. سلوک شاعرانه‌ی پازولینی
 5. درنگ‌های دل (مارسل پروست)
 6. صمدهای بهرنگی
 7. زین‌العابدین بلادی درگذشت
 8. اتوریته‌ی شیشه در سرزمین گیاهان خودرو
 9. شام
 10. خرمگس (معرکه‌ی) ایلیاد
 11. کوبو آبه و نقابِ چهره‌داران
 12. تونی اردمان و مردی به نام اووه
 13. در باب ناپدیدی
 14. پازولینی؛ زندگی در شعر
 15. رد گم یا گام‌های گم‌شده؟
 16. درنگی در آخرین فیلم روی اندرسون
 17. چرا نباید آثار کافکا را خواند
 18. جست‌وجوی حقیقت در مجاز
 19. زبان و حقیقت در دشمن، نوشته‌ی کوتسی
 20. سرخ‌پوست خوب
 21. موبی دیک یا وال سفید
 22. نظریه‌ی طبقه‌ی تن‌آسا
 23. انقراض (داستان کوتاه)
 24. فرزندخوانده
 25. سکوت گویای ستسوکو هارا
 26. آخرین ستاره‌ی آسمان شب
 27. نظری به خصوصیات فرمال رد گم
 28. از خواب که بیدار شدم... (داستان کوتاه)
 29. هیچ راه فراری نیست... (داستان کوتاه)
 30. اعتزال (داستان کوتاه)
 31. ایستگاه بعد، راه‌آهن (داستان کوتاه)
 32. کاش من این کتاب را نوشته بودم
 33. پس (داستان کوتاه)
 34. جنبش‌های موسیقی فیلم در سینمای غیرصنعتی
 35. یاکوب فون گونتن
از خواب که بیدار شدم... (داستان کوتاه)

از خواب که بیدار شدم نور آفتاب از میان شاخه‌های درخت گردو می‌گذشت و در چشمم فرو می‌رفت. هوا پاک و ملس بود. صداهای طبیعت در سکوت صبح حالی داشت. برخاستم و به سراغ دبهٔ آب رفتم. دبه را کج کردم تا آب بردارم و دست و صورت شستم. آب را، که خنک بود و حال جا می‌آورد، به پنج انگشت از صورتم گرفتم و سر پا شدم؛ آن‌وقت دیدمش. هیبت و وقاری داشت. قامت‌افراشته و راست، به نگاه ثابت و گام‌های راسخ می‌آمد. اول گمان بردم اسب باشد. بدنش حنایی بود و یال‌هایش سیاه. چنان می‌آمد که گفتی بر زمین بند نیست. از کنارمان گذشت و رفت. رفت تا در دل دره گم شد. فضا در گذرش کژوکوژ می‌شد. از پدرم پرسیدم: «این مال کیست؟ از کجا می‌آید؟» گفت: «مال کسی نیست. همین جا زندگی می‌کند. همیشه همین جا زندگی می‌کند.» گفت خودش و پدرش و پدربزرگش از وقتی به یاد داشته‌اند این قاطر را دیده‌اند. پیری در کارش نیست و کسی به یاد ندارد که به دنیا آمده باشد. آفتاب که می‌زند از بالای کوه پایین می‌آید و به دره می‌رود. همیشه از کنار باغ و کپرها می‌گذرد. کسی تابه‌حال برگشتنش را ندیده است. کسی او را در دره ندیده است. فقط صبح‌ها که از کنار کپرها و از برابر درخت پیر گردو می‌گذرد او را می‌توان دید. قاطر بود. مرا بگو که می‌خواستم به دنبالش بروم و از او سواری بگیرم.
روزها را می‌گذراندم تا شب فرا برسد و شب را به صبح می‌رساندم تا گذر قاطر را تماشا کنم. افسانه‌ای در چشمانش بود. تاریخی در نگاه خیره‌اش که ذره‌ای از مسیر نمی‌گسست خفته بود. چشمانش چنان بود که به حیرت دیدن فجایع پی‌درپی گرد گشته و گرد مانده باشد. آرامشش بی‌قرار می‌کرد. هیبتی باستانی داشت. نگاهش در وصف نمی‌نشست. چشمانش غم داشت پنداشتی، اما دل نمی‌پذیرفت یا نمی‌یارست تا غم از آن ببیند. پوزه‌اش هیچ تکان نمی‌خورد. خاموش بود. در گذر بود و بس، چنان که کارش گذشتن باشد. هیچ‌کس غرابتی در وجودش نمی‌دید. گفتی عضوی از طبیعت است. گذارش به همان اندازه برای دیگران عجیب بود که نشستن پرنده‌ای بر شاخهٔ درخت پیر گردو. عادت کرده بودند.