پیام شما ارسال شد.
بازگشت

دربارهٔ ژورنالیست‌فیلسوفان (مارسل پروست) 1. سبّت
 2. در برکات علم و پیشرفتگی (لئو تولستوی)
 3. دو حکایت از شیخ اشراق
 4. اندر توهم هنرمندی (شمس قیس رازی)
 5. دربارهٔ «آزادی»، «وحدت جهانی» و معرفت بازرگان (فیودور داستایوسکی)
 6. استعمال املاء عوامانه (محمدعلی جمالزاده)
 7. چند خطی از مقالات شمس تبریزی
 8. پاک‌باخته (دکتر پرویز ناتل خانلری)
 9. تغییر دادن انسان زمان را؟ (مارسل پروست)
 10. سرزمین سگ (آله‌خو کارپانتیه)
 11. گفت‌وگوها
 12. تأملی در «رز ارغوانی قاهره»، ساختهٔ وودی آلن
 13. دربارهٔ کنفورمیسم و این‌همانی با متجاوز (لوییس مارتین‌سانتوس)
 14. نامهٔ جیمز جویس خطاب به هریت ویور
 15. دربارهٔ ژورنالیست‌فیلسوفان (مارسل پروست)
 16. سلوک شاعرانه‌ی پازولینی
 17. درنگ‌های دل (مارسل پروست)
 18. صمدهای بهرنگی
 19. زین‌العابدین بلادی درگذشت
 20. اتوریته‌ی شیشه در سرزمین گیاهان خودرو
 21. خرمگس (معرکه‌ی) ایلیاد
 22. کوبو آبه و نقابِ چهره‌داران
 23. تونی اردمان و مردی به نام اووه
 24. در باب ناپدیدی
 25. پازولینی؛ زندگی در شعر
 26. رد گم یا گام‌های گم‌شده؟
 27. درنگی در آخرین فیلم روی اندرسون
 28. چرا نباید آثار کافکا را خواند
 29. جست‌وجوی حقیقت در مجاز
 30. زبان و حقیقت در دشمن، نوشته‌ی کوتسی
 31. سرخ‌پوست خوب
 32. ماهی رها و ماهی بسته
 33. نظریه‌ی طبقه‌ی تن‌آسا
 34. انقراض (داستان کوتاه)
 35. سکوت گویای ستسوکو هارا
 36. آخرین ستاره‌ی آسمان شب
 37. نظری به خصوصیات فرمال رد گم
 38. از خواب که بیدار شدم... (داستان کوتاه)
 39. اعتزال (داستان کوتاه)
 40. ایستگاه بعد، راه‌آهن (داستان کوتاه)
 41. کاش من این کتاب را نوشته بودم
 42. پس (داستان کوتاه)
 43. جنبش‌های موسیقی فیلم در سینمای غیرصنعتی
 44. یاکوب فون گونتن
دربارهٔ ژورنالیست‌فیلسوفان (مارسل پروست)

این انجمن اگرچه این‌بار به سالن مادام وردورن مختصر شده بود، بسیاری انجمن‌های دیگر را می‌مانست که اجزاء و اعضایشان بر عموم مردمان ناشناخته می‌ماند و ژورنالیست‌فیلسوفان، اگر اندکی مطلع باشند، آن‌ها را پاریسی، پانامیست یا دریفوسی می‌نامند و هیچ از مخیله‌شان نمی‌گذرد که ممکن است درست همچنین انجمن‌هایی در پترزبورگ، برلین و مادرید و به هر دوره‌ای یافته شود... هر گاه اتفاقی می‌افتد که در محدودهٔ دریافت ذهن مبتذل ژورنالیست‌فیلسوفان باشد، چه بسا اتفاقی سیاسی، ایشان یقین می‌کنند که کشور تغییر یافته است و دیگر هرگز شب‌نشینی‌هایی از این دست نخواهیم دید، که دیگر هرگز کسی ایبسن، رنان، داستایوسکی، دانونتزیو، تالستوی، واگنر و اشترائوس را نخواهد ستود. آخر ژورنالیست‌فیلسوفان به راهنمایی جریان‌های دوپهلوی پشت پردهٔ چنین تظاهرات رسمی‌ای رفتار می‌کنند تا انحطاطی در هنری بیابند که در ضمن این تظاهرات رسمی بزرگ داشته و ستوده می‌شود و اغلب بس سرراست و بی‌پیرایه است. در میان کسانی که ژورنالیست‌فیلسوفان بیش از همه حرمت‌شان می‌کنند یک نفر هم نیست که بدون ذره‌ای تصنع مجلس غریبی از جنس انجمن آن شب سالن مادام وردورن برایش بر پا نکرده باشند، هرچند غرابتش کمتر بوده و بهتر پنهانش کرده باشند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برداشته از Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, La Prisonnière.