پیام شما ارسال شد.
بازگشت

نگرش فرمال و اسلوب کار پازولینی در نخستین دوره‌ی شاعری‌اش، به گویش فریولیایی، در مجموعه‌ای گسترده از مؤلفه‌های سنجیده ریشه دارد که مطالعات دانشگاهی‌اش را در زمینه‌ی شناخت زبان‌های منشعب از لاتین و خاصه زبان ترانه‌سرایان دوره‌گرد در بر می‌گیرد. مطالعه‌ی گسترده‌ی آثار سمبولیست‌ها، پست‌سمبولیست‌ها، مدرنیست‌ها و اشعار هرمسی ایتالیایی نیز در کار او اثر می‌گذارد. اندکی پس از دوره‌ی سمبولیستیِ سرودن شعر به گویش فریولیایی، دوباره به سراغ سرودن شعر به زبان ایتالیایی می‌آید و البته گرایشش به گویش فریولیایی در این اشعار نیز آشکار است. در همین زمان نوشتن یادداشت‌هایی را موسوم به «تعمقات مذهبی» آغاز می‌کند که بعدها پیش‌زمینه‌ی دفتر «هزاردستان کلیسای کاتولیک» می‌شود. اشعار فریولیایی او بیشتر به گرایش‌های سمبولیستی مالارمه‌ای نزدیک و جست‌وجوی زبان شاعرانه‌ی ناب است، اما آثار ایتالیایی‌اش بیشتر به جریان «دکادانس» بودلر نزدیک است و به رمبو و دانونتزیو می‌رسد. موضوعات حدیث‌نفس‌گونه در اشعار فریولیایی کنایی‌تر و سمبولیک‌تر بررسی می‌شود، اما در آثار ایتالیایی گاه حالت اعتراف آشکار و حتا لحنی تهاجمی می‌گیرد. از جمله مؤلفه‌های آشکار اشعار این دوره‌ی پازولینی وسواس مرگ و دوگانگی عمیق شاعر درباره‌ی هنجارهای فرهنگی ایتالیاست. چنان که در مقاله‌ای به نام «در حاشیه‌ی اگزیستانسیالیسم» (۱۹۴۶) می‌نویسد، تجربه‌ی پوچی، «تحمل روشنفکرانه‌ی ویرانیِ شکل‌گرفته درون فرد»، که از نظر بودلر (و سمبولیست‌ها و «دکادان‌ها»ی پس از او) فقط از راه کمال هنر می‌توان تسکینش داد، نه «دکادانس» (انحطاط و زوال)، بلکه احیای «شأن و مقام انسان» است که «در وضعیتی که ملال (spleen) بودلر (و ملال (ennui) لئوپاردی)، جهنم رمبو، ناب‌گرایی مالارمه، بیم کیرکگور و ناخودآگاه فروید، قله‌های این تمدن درمانده و تا حدی بسیار مفرط آگاه است»، قادر است «مقام و شأن انسان را معنایی تازه بدهد.»
اضطراب روحانی بعدها در سراسر آثار پازولینی جاری خواهد شد و در نخستین اشعار چنینی‌اش فرم‌های مختلفی از قبیل گرایش نرگس (نارسیس) و تم شاعرانه‌ی «پسرک» می‌گیرد که مورد دوم تا آخرین روزهای عمرش در پاره‌ای از اشعارش یافته می‌شود. راوی دفتر «هزاردستان کلیسای کاتولیک» هم معصوم و هم محکوم است و دقیقاً همین معصومیت متناقض‌نمایش، با مواجه ساختنش با عرف دنیوی «بالغان»، به سرنوشتی شوم محکومش می‌کند. مسیحیت در اشعار فریولیایی به‌سادگی و حتا به حالتی غیردینی نمایان می‌شود، اما در زبان ایتالیایی شاعر را بی‌درنگ با سازمان کلیسا روبه‌رو می‌کند که تمام‌قامت در برابرش قد علم می‌کند. در این دوره پازولینی میان فریولیایی و ایتالیایی، نوجوانی و بلوغ، مذهب و کفر، پداگوژیکی و نفس‌گرایی، سرکوب و اشتیاق و معصومیت و گناه سرگردان مانده است و نقاب‌های مختلفی به چهره می‌زند، اما این نقاب‌ها به‌مرور فرو می‌افتد و فرآیند نمایاندن خویشتن به صورتی جدی با اشعار سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹ درمی‌گیرد که با «کشف مارکس» و احتمالاً مهم‌تر از آن کشف آنتونیو گرامشی همزمان می‌شود.
این صدای وحدت‌یافته و نو در شعر «خاطرات» آشکارا دیده می‌شود؛ بیان عشق شاعر به مادرش و الگوی همه‌ی اشعار عاشقانه‌ای که بعدها برای مادرش سرود. شعری است به زبانی بسیار صریح و نثرگونه، به وزنی بی‌قاعده و ترتیب فرمی کم‌وبیش نامشهود، از نخستین نمونه‌های سبک «ساده‌تر»ی که بعدهای یکی از گرایش‌های اصلی پازولینی می‌گردد. شعر «کشف مارکس» نیز پیشاپیش از چیزی خبر می‌دهد که گرایش ستوده‌ترین اشعار پازولینی، اشعار «شهری» دفتر «خاکستر گرامشی»، خواهد شد. شاعر در این شعر «به دنیای نثر» فرو می‌افتد و سرنوشت و «جسم نفس‌گیر» خویش را می‌پذیرد. او که خودش را «ناشناس» از زمان تولد می‌نامد، اکنون در دنیای جوانی در تبعید است. او نیز همچون مسیح وارد دنیای زمان و اخلاق شده است: «پسر بیرون زمان زاده می‌شود / و درون زمان می‌میرد».
پس از نقل‌مکان ناخواسته‌ی پازولینی به رم به دنبال جنجال‌های بیهوده‌ای که علیهش به پا کردند، با ساندرو پنا آشنا می‌شود، شاعری مسن‌تر از او و از مهم‌ترین شاعران ایتالیا که پازولینی را با شهر رم و سواحل فقرزده‌ی تیبر آشنا کرد و سرانجام پازولینی به حومه‌های شهر رسید که مأوای رومیانی اصیل بود، لومپن‌هایی که در پی برنامه‌های شهرسازی دولت فاشیست به‌ناچار از باستانی‌ترین بخش‌های شهر بیرون رانده شده بودند. پازولینی در این حومه‌ها با جمعیتی روبه‌رو می‌شود که هم عادات کهنه دارند و هم دچار ازخودبیگانگی مدرن‌اند. سیل مهاجران طبقات پایین روستاهای جنوب ایتالیا نیز اخیراً به آن‌جا آمده‌اند و ملغمه‌ی فرهنگی و زبانی که پازولینی با آن روبه‌رو می‌شود بسیار آشفته و گوناگون است و بعدها محمل بعضی رمان‌هایش و نیز پیش‌زمینه‌ی مفهوم فلوبری «سبک آزاد غیرمستقیم» در آثارش می‌گردد. او این آموخته‌هایش را با آثار کهن ادبیات روم، گرایش‌های رمانتیک متأخر یا پیش‌مدرن، زبان زنده‌ی اطرافش، اصطلاحات محلی، دست‌خوردگی‌های امروزی زبان، تجربه‌گرایی و حالات بینابینی زبانی مصطلح درمی‌آمیزد و اشعارش در محدوده‌ای می‌افتد که جان‌فرانکو کونتینی آن را «چندزبان‌پردازی» می‌نامید؛ زبانی شاعرانه که از دانته می‌آغازد و دایره‌ی بسیار متنوعی را از لغات، انگاشت‌ها و حتا ریخت‌شناسی‌ها (از جمله گویش‌ها) در بر می‌گیرد. احتمالاً تقاطع زبان‌شناختی گذشته‌ـ‌حال‌ـ‌آینده‌ی سنت و تجربه آشکارترین نوآوری مسیر شاعرانه‌ی تازه‌ای است که پازولینی در رم بررسی‌اش می‌کند و در آمیزش گرایش‌های تکلف‌گرایانه‌ی پازولینی به شعر و مفهوم تأکید گرامشی بر نقش روشنفکر‌ـ‌هنرمند در گردآوری فرم‌های فرهنگ ملی‌ـ‌فولکلوریک ریشه دارد. نخستین نمونه‌ی این اشعارش «کوهستان آپن‌نینو» است که در دومین سال اقامتش در رم می‌سرایدش و عاقبت در دفتر «خاکستر گرامشی» منتشرش می‌کند؛ تصویری پانورامایی از شبه‌جزیره‌ی ایتالیا در امتداد رشته‌کوه‌های اصلی‌اش طرح می‌کند که شکوه و جلال گذشته و آشفتگی حال را در بینش گسترده‌اش برمی‌گیرد و این‌ها همه در سایه‌ی اضطراب‌آور مجسمه‌ی مشهور ایلاریا دل کارتو متصور می‌شود که در دوره‌های آغازین رنسانس ساخته شد و پلک‌های بسته‌اش نماد «خواب» روحانی‌ای است که ملت ایتالیا در آن فرو رفته است. شاعر، پس از مقدمه‌ای طولانی و مبسوط در بیان غنای جغرافیایی و فرهنگی ایتالیا، به زمان حال خودش برمی‌گردد و لحن و زبانش، که ما را از مناظر قرون‌وسطایی و رنسانسی برمی‌گیرد و به حومه‌های رم می‌آورد، شدیداً سقوط می‌کند و کنترپوآنی پیچیده از مؤلفه‌های عالی و دون می‌گردد. پازولینی در «خاکستر گرامشی» موضوعاتی بسیار گسترده و اساسی را در سبکی نو و بکر طرح می‌کند که بر بیان منطقی استوار است بی‌آن‌که حتا لحظه‌ای حضور عمیقاً شخصی خود او در شعر نباشد و رگه‌های شاعرانه‌ی عمومی و خصوصی را با موفقیت در هم می‌آمیزد. نارسیسیسم به تحلیل شفاف خویشتن بدل می‌شود، هرچند بدون انکار اشتیاق شخصی. پرداخت تحلیلی‌اش در این موضوعات، ارجاعات پیوسته‌اش به خودش و پیچیدگی‌های زبانش از نئورئالیست‌ها دورش می‌کند و حال‌وهوایی نو و تجربی به آثارش می‌دهد که بیش از همه در تضادهای بین فرم سنتی و مفهوم نو ریشه دارد.
در سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۰، پس از «معجزه‌ی اقتصادی» ایتالیای پس از جنگ، کشور در رونقی بی‌سابقه غوطه‌ور است، اما پازولینی این دوره را پایان تاریخ فرهنگ می‌بیند. ملت ایتالیا گذاری را تجربه می‌کند که پازولینی آن را «استحاله‌ی انسانی» می‌نامد. نظام مصرف‌گرای فاتح، که پازولینی ماقبل تاریخ نو می‌نامدش، با استفاده از قدرت عظیم رسانه‌های عمومی‌اش اذهان محرومان را شست‌وشو می‌‌دهد که هرچند هنوز به‌کلی از قدرت دور و محروم‌اند، ارزش‌های نظام جدید را به آغوش باز می‌پذیرند. نظام فکری باستانی جامعه‌ی کشاورزی ایتالیا که از فاز صنعتی شدن انتهای قرن نوزدهم جان به در برده است، ناگهان با تاخت‌وتاز تولید انبوه و توزیع گسترده‌ی کالاهای ضروری یا فرهنگی به‌سرعت ناپدید می‌شود. پازولینی انعکاس این دگرگونی‌ها را بیش از همه میان طبقات لومپن پرولتاریا می‌بیند. آن انسان «دون» که «حضور گستاخش / ... / کفایت می‌کرد تا لبخند خویش را / در سایه و آفتاب برقرار گذارد»، اکنون تلویزیون و یخچال و اتوموبیل می‌خواهد و چه بسا در راه رسیدن به آن‌ها به خشونت نیز متوسل می‌شود. این فرد در نگاه پازولینی بازتاب خشونت نهفته در وضع موجود می‌گردد: «توده‌ی به فساد خویش مصمم / اکنون در جهان می‌نگرد / و دگرگونش می‌کند / و به دیدن هر عکس، هر ویدئو / خویش را در اوج آز سیراب می‌کند / به میل مبهمی تا در این سورچرانی شرکت جوید.»
در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۶۰، زمانی که پازولینی به‌تازگی به سراغ سینما رفته است، همان‌طور که شعرش الهام‌بخش سینمایش می‌شود، تأثیر سینمایش نیز در اشعارش مدام بیشتر می‌شود. شعر پازولینی وارد دوره‌ای تازه شده است. سبک جدیدش که حالت خاطرات‌گونه را در زبان پیچیده‌ی چندلایه به سادگیِ ظاهریِ نثرگونه احیا می‌کند، کیفیتی بصری دارد که همیشه در اشعارش بوده اما اکنون کمالی تازه گرفته است. ردی از روش «خاکستر گرامشی» هست، اما آینده سنگدلانه با تجزیه‌ی فرم و فروپاشیدن بینش درونی‌اش همراه می‌شود. شاعر که می‌کوشید صدای تاریخ باشد، اکنون باید در برابر جریان بی‌رحمانه‌ی تاریخ از پا بیفتد و تسلیم شود. شاعر گرفتار «ماقبل تاریخ نو» است: «آیا با سر به درون ماقبل تاریخ نو، زندگی ماشینی در ترازهای رفیع صنعتی و قلمرو تلویزیون بپرم؟» این گسست تاریخی، هم شخصی و هم فرهنگی، مناسب‌ترین بیان را در شعر درخشان و استادانه‌ی «بقای بی‌امید» می‌یابد؛ سوئیت درهم‌تنیده‌ای از چند شعر، حاصل درآمیختن اصطلاحات شفاهی و بصری سینما و تلویزیون با تقریباً همه‌ی روش‌های فرمال بیانی، شاعرانه و روایی گذشته و حال پازولینی (یادبود، مرثیه، منظره، حرکت، تحلیل، کنایه، مارکسیسم، پیشگویی و...). شعر به گذشته‌های دور سر می‌زند، زمانِ حالِ تلویزیونی را به شعر می‌آورد و به شتابی سرگیجه‌آور به درون آینده می‌دود. با این‌همه پازولینی آخرین شعرِ آخرین دفترش را به «و من سبک‌بار خرامان خواهم رفت / همواره طرف‌دار حیات / و جوانی» ختم می‌کند و سوسوی امیدی ژرف می‌نمایاند که هرگز، تا روزی که کشتندش، دست از آن بر نداشت و شعله‌اش را حتا در ولوله‌ی توفان فروزان نگه داشت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* این یادداشت سه‌شنبه، دهم بهمن ۱۳۹۶، در روزنامه‌ی آرمان امروز منتشر شد.
* منابع: پیرپائولو پازولینی؛ خویشاوندی با خورشید و باران؛ نشر چشمه و Stephen Sartarelli؛ Pier Paolo Pasolini: A Life in Poetry.

سلوک شاعرانه‌ی پازولینی

بس نبشتم و کس را بازخواندن نشاید. اکنون که کار به انجام و بار به منزل رسیده در تاریکی‌ی شب از میان پنجره مرغی آشنا بینم که نشسته بر درخت انار مرا به‌آواز خواند و بانگ بر من زند. بس خواندم و بی‌نوا ماندم. خواندن و سرودن و نبشتن همه هیچ است چون گوشی شنوا و چشمی بینا گرد خویش نیابم که دمی نمی از ماندآب خیال پرهول‌ام بر او عرضه کنم. عرضه‌ی هیچ بایسته‌تر باشد. سالیان بر من گذشت تا بی‌آموزم که دل خویش به دل‌ستان ندهم که بستاند و بی‌عشق برم گرداند. تا بدانم مغز و سخن نغز خویش به چرخ چاپ و نشر ندهم که از سجع و صنایع و سلامت و فصاحت و بلاغت و فراست تهی کرده متاعی‌اش درخور بازاریان و به‌پسند بازرگانان سازند و بر مشتی دهن‌بین دهان‌بسته حقنه کنند. تا بدانم زور بازو به شکم‌باره‌یی نسپارم که به کار انباشتن شکم خویش و دودمان و ماننده‌گان خویش بی‌اندازد و به مشتی پاره‌کاغذ مرا مزدور کند. پس این‌سان ادوار گذراندم و همه‌چیز چونان چرک از تن و جان خویش برگرفتم و حال آماده و توشه‌بسته‌ی سفر ام که اکنون انسانی کامل ام و از آز و حسد و هوس و خواهش غافل. اینک عزم جزم و خیل میل و روان پرتوان.

دفتر را همان شب تمام می‌خوانم و صبح روز بعد زود بیدار می‌شوم و باز می‌خوانم. متوجه می‌شوم با این‌که شماره‌گذاری صفحه‌های دفتر از چپ به راست است اما صفحه‌ی یکم پایان دفتر است و صفحه‌ی هشتادم آغاز آن. از صفحه‌ی هشتاد تا صفحه‌ی یک نثرش به‌تدریج سنگین‌تر و مطنطن‌تر و کلامش موجزتر می‌شود. تعجب می‌کنم از این‌که حتا یک مورد خط‌خوردگی در دفتر نمی‌بینم. انگار حدیث نفس ریاضت‌کشی است که تلاش کرده خود را از تمام وابستگی‌ها برهاند و دوره‌هایی تعریف کرده در کنار گذاشتن عشق نفسانی، میل به کسب درآمد، تلویزیون، اینترنت، تلفن همراه، انواع رسانه، غذای بیرون یا به قول خودش «خوراک منگی و بدفرهنگی»، انواع مشروب و نوشابه و چای و قهوه، سیگار و هر چیز دیگری که سرجمع‌شان اساس زندگی انسان دنیای امروز را شکل می‌دهد. سرگذشت انسانی است که دردی کشیده که بر خواننده روشن نمی‌شود و رنجی برده که به آن اشاره نمی‌کند.
نمی‌توانم نویسنده‌ی این دفتر را با کسی که آن شب آن‌طور پرحرفی می‌کرد و بیانیه‌ی انسان‌شناسی صادر می‌کرد یکی بشمارم. حالا دلم می‌خواهد بار دیگر حرف‌های او را بشنوم بلکه چیزی دستگیرم شود. نه لحن و کلام یکی است و نه حس و حال.‍

تنهایی در انجمن نوابغ و احمق‌ها
انتشارات ققنوس (هیلا)

ژان‌پل سارتر داستان بلند «تعقیب» کارپانتیه را بهترین اثر او نامیده است. کارپانتیه این رمان کوچک را به فرم سونات نوشته است و تصویرسازی‌های کم‌نظیر او از هاوانای قدیم و توصیف صحنه‌ها و حس‌های شخصیت اصلی داستان چنان قوی است که آن را یکی از سینمایی‌ترین آثار ادبیات مدرن نامیده‌اند و گی‌یرمو کابره‌را اینفانته، نویسنده‌ی برجسته‌ی کوبایی، آن را یکی از معدود رمان‌های کوتاه بی‌نقصی نامیده است که در ادبیات اسپانیایی‌زبان نوشته‌اند.
تیموتی برنن در مقدمه‌ی چاپ انگلیسی کتاب تعقیب می‌گوید کارپانتیه با این کتاب سبک تازه‌ای در ادبیات سیاسی آورده است و از قول او گفته است می‌توان این رمان را واژگونه‌ی سبک فالکنر در ادبیات پلیسی برشمرد: «فوران رمان پلیسی در تراژدی یونانی».
رخدادهای داستان به شیوه‌ای تنظیم شده است که دقیقاً به اندازه‌ی زمان نواختن سنفونی اروئیکای بتهوون طول بکشد، قطعه‌ای که در داستان در نیمه‌ی دوم کنسرتی نواخته می‌شود که مرد گریزان، کاراکتر اول داستان در خلال رمان به حالی تب‌زده وارد تماشاچیانش می‌شود. کارپانتیه، آن‌طور که خود می‌گوید، زمان پیمودن مسیری را محاسبه کرده بود که کاراکتر اول رمان در خیابان‌های هاوانا زیر پا می‌گذارد: «دقیقاً چهل و شش دقیقه.» یعنی زمانی که نواختن سنفونی اروئیکا طول می‌کشد.
کارپانتیه خود درباره‌ی استفاده‌ی دقیق از فرم سونات موسیقی در این رمان این‌طور می‌گوید:

در این رمان می‌خواستم فرم سونات را به صورت دقیق به کار بگیرم: فرمی با روایت و واریاسیون‌های خاص خودش... ازاین‌رو تم «ج» را آوردم که بلیت‌فروش است، که در داستان نقشی ناچیز خواهد داشت، چون موتیف اصلی در چند فصلی توزیع خواهد شد که در آن‌ها «فلاش‌بک» (آن‌طور که در سینما مصطلح است) تکرار می‌شود و ما زندگی مرد فراری را پیش از شب تراژیکی می‌بینیم [...] و این شروع جریان روایت من در تمامیت رمان است... تم «الف» با ورود مرد فراری آغاز می‌گیرد و عبارت است از گفتار درونی هراسان او... تم «ب»، استریا، بعداً پدیدار خواهد شد. بخش مرکزی صرفاً واریاسیون‌هایی بر تم «الف»‌است.

رمان تعقیب را از نسخه‌ی اسپانیایی آن در جلد سوم مجموعه‌ی کامل آثار آله‌خو کارپانتیه، چاپ انتشارات سیگلو ونتی‌ئونو ترجمه کردم.

بریده‌ای از کتاب:

... این ضربان نبض که تنم را می‌لرزاند و در برم می‌گیرد؛ این دل‌پیچه، این قلب که کمی بالاتر از تپش می‌افتد و چنان سوزن ِسرد در من رخنه می‌کند؛ ضربه‌های خفه که از درونم برمی‌خیزد و بر شقیقه‌ها، بازوان و ران‌ها می‌کوبد؛ این نفس ِبریده که از دهان و بینی برنمی‌آید، هوا که لخته‌لخته به ریه فرو می‌رود، پرم می‌کند، در درونم می‌ماند و خفه‌ام می‌کند تا باز به بازدم خشک بیرون برود و پراضطراب و خمیده و پوک بازم بگذارد و سپس استخوان‌ها می‌خشکد، بر هم می‌ساید، از هم وا می‌گسلد؛ از خودم بیرون می‌مانم، گویی به خودم آویخته‌ام، آن‌قدر که قلب به خروشی افسرده از قفسه‌ی سینه‌ام بیرون می‌جهد تا در برابرم قد علم کند و بر سینه‌ام یورش برد؛ بر این بغضِ بی‌اشک چیره شود؛ و بعد نفسی که در فکر کشیدنشم؛ دمی از هوای محبوس؛ بازدمی از فراز گلو؛ دمی دیگر؛ آهسته‌تر و کش‌دارتر؛ یک، دو، یک، دو، یک، دو... کوبش نبض دوباره درمی‌گیرد؛ ضربان تپش به پهلوها می‌گسترد؛ پایین‌تر می‌رود؛ همه‌ی رگ‌ها را در بر می‌گیرد؛ ضربه‌اش از جا می‌کندم؛ زمین به نبض من می‌تپد؛ و نیز تکیه‌گاه صندلی و همه‌ی صندلی؛ مرا به هر تپش بی‌صدا تنه می‌زند؛ لابد این ضربان به سراسر ردیف می‌گسترد؛ چیزی نگذشته این زن که کنارم نشسته لبه‌ی پوست روباهش را از زمین جمع می‌کند، مرا خواهد نگریست؛ مرد کناری‌اش مرا خواهد نگریست؛ همه مرا خواهند نگریست؛ باز سینه‌ام از جنبش می‌افتد؛ چه تلاشی می‌طلبد بیرون دادن هوای انباشته و محبوس در کام که گونه‌ام را می‌آماساند، مردی که در ردیف جلو نشسته است نفسم را پشت گردنش حس می‌کند و برمی‌گردد؛ نگاهم می‌کند؛ عرق را نگاه می‌کند که از موی من فرو می‌ریزد؛ توجه‌شان را جلب کرده‌ام: همه مرا خواهند نگریست؛ بر صحنه سروصدایی شده است، همه صحنه را نگاه می‌کنند. نباید نگاهم بر این گردن بیفتد: چه جای جوشی بر پوستش باقی مانده است؛ حتماً باید این‌جا باشد، درست همین جای این تماشاخانه‌ی درندشت، تا نزدیک کسی باشد که نباید نگاهش کند، شاید نشانه‌ای باشد؛ چه فشاری باید بر چشم بیاورم تا از نگاه کردن بپرهیزد، نگاه مدام از بالاوپایینش بگذرد تا عاقبت سرگیجه بگیرم؛ دندان‌ها را باید در هم قفل کنم، دست‌ها را محکم مشت کنم، شکم را آرام دهم ـ شکم را آرام دهم ـ تا این دل‌وروده این‌طور به هم نپیچد، تا این کلیه‌ها این‌طور تیر نکشد، تا سروسینه‌ام این‌طور خیس عرق نشود؛ سوزش پشت سوزش؛ کوبش پشت کوبش؛ باید خودم را جمع کنم، درونم را که از هم می‌پاشد بپوشانم، این فواره را بخوابانم که در درونم می‌جوشد، می‌خروشد، شیارم می‌زند؛ چیزی را بپوشانم که در این سکونی که به آن محکوم شده‌ام از درون سوراخم می‌کند و می‌سوزاندم، در این وضع و این‌جا که باید سرم را همتراز سرهای دیگر نگه دارم؛ من به خدای پدر، قادر متعال، خالق آسمان و زمین ایمان دارم، و به عیسا مسیح که یگانه فرزندش است، خدای ما که نطفه‌اش را روح‌القدس آفرید، از مریم مقدس باکره زاده شد و جور حکومت پیلاتس را کشید، مصلوب شد، جان باخت و مدفون شد؛ به دوزخ فرود آمد و روز سوم از میان مردگان سر برآورد و زنده شد... تحملم خیلی زود به سر خواهد رسید؛ از گرما و سرما به تب‌ولرز افتاده‌ام؛ انگار مچم را گرفته باشند؛ مچ‌ها مثل مرغ سرکنده‌ای که بر زمین آشپزخانه انداخته باشندش می‌لرزد؛ باید پاها را بر هم بیندازم؛ بدتر شد؛ مثل این است که ران پای بالایی به شکمم فرو برود؛ همه‌چیز فرو می‌ریزد، در هم می‌پیچد، می‌جوشد، کف می‌کند، در من می‌خروشد و از پهلوها بیرون می‌ریزد، از این پهلو به آن پهلو از میان من می‌گذرد؛ وقتی صدای ارکستر کمی آرام بگیرد دیگران صداهای شکمم را خواهند شنید و مرا خواهند نگریست؛ من به خدای پدر، قادر متعال، خالق آسمان و زمین ایمان دارم؛ ایمان دارم، ایمان دارم، ایمان دارم. ناگهان انگار چیزی آرامم می‌دهد. «بهترم؛ بهترم؛ بهترم»؛ می‌گویند تکرارِ زیاد اطمینان می‌آورد... گویی آن‌چه در درونم می‌جنبید قرار می‌گیرد، رفع می‌شود، جایی آرام می‌گیرد؛ حتماً علتش حالت بدنم است؛ باید حفظش کنم؛ تکان نخورم، دست‌ها را بر سینه در هم قفل کنم؛ زن از سر بی‌حوصلگی حرکتی می‌کند و پوست روباهش را جمع می‌کند؛ کیف‌دستی‌اش می‌لغزد و می‌افتد؛ همه برمی‌گردند؛ زن خم نمی‌شود تا کیف را بردارد؛ همه می‌پندارند که سروصدا کار من بوده است؛ جلویی‌ها مرا نگاه می‌کنند؛ پشت‌سری‌ها مرا نگاه می‌کنند؛ حتماً می‌بینند که چه‌طور زرد شده‌ام، گونه‌هایم فرو رفته؛ ریشم در این چند ساعت گذشته بلند شده؛ به کف دستم فرو می‌رود؛ لابد قیافه‌ام به نظرشان عجیب است، با این شانه‌ها که عرق دوباره بی‌وقفه از موها فرو می‌ریزد و خیس‌شان می‌کند، از گونه‌ها و بینی پایین می‌سرد؛ سروریختم هم به درد این‌جور جاهای آن‌چنانی رفتن نمی‌خورد: به من خواهند گفت «بفرمایید بیرون، شما بیمارید، بوی بدی می‌دهید»؛ دوباره صدای صحنه برخاسته است؛ همه برمی‌گردند و حواس‌شان را به این صدا می‌دهند... باید خوب مراقب باشم تکان نخورم؛ هر چه زور دارم بزنم که جم نخورم؛ توجه کسی را جلب نکنم؛ توجه کسی را جلب نکنم، ای خدا؛ میان آدم‌ها محصور شده‌ام، بدن‌هاشان از من حفاظت می‌کند، بین بدن‌هاشان پنهان شده‌ام؛ جسم من میان بدن‌های این‌همه آدم گم است؛ باید میان این بدن‌ها بمانم؛ بعد هم آهسته‌آهسته همراه‌شان بیرون بروم، از دری بروم که از همه‌ی درها شلوغ‌تر است؛ مثل آدم‌های نزدیک‌بین رپرتوآر را جلو صورتم بگیرم و وانمود کنم که می‌خوانمش؛ کاش عده‌ی زن‌ها زیاد باشد؛ که خودم را بین‌شان پنهان کنم، میان‌شان بروم، قاتی‌شان بشوم...

تعقیب
آله‌خو کارپانتیه
نشر چشمه

شوریدن‌های حافظه با درنگ‌های دل وابسته است. بی‌گمان هستی تن ما، گلدانی بینگاریمش که ذات روحانی‌مان در آن گنجیده باشد، وا می‌داردمان تا بپنداریم که همه‌ی غنای درون‌مان، خوشی‌های گذشته‌مان، همه‌ی اندوه‌هایی که کشیده‌ایم، به جاودان در اختیار ماست. چه بسا به همین اندازه نادرست باشد اگر بپنداریم که این‌ها از ما می‌گریزد و به سراغ‌مان بازمی‌گردد. اگر هم در درون‌مان می‌پاید، بیشتر در جایی ناشناخته می‌نشیند و از همین رو خاطرات دردی از ما دوا نمی‌کند و به کاری نمی‌آید، در جایی می‌نشیند که معمول‌ترین خاطره نیز در میان انبوه یادهایی دیگرگونه می‌افتد تا ممکن نباشد که این‌ها هم‌هنگام به ضمیر خودآگاه‌مان راه بیابد. وانگهی اگر محیط احساساتی که این خاطرات در درون‌شان پایسته است از نو دربگیرد، خاطره نیز بار دیگر چون گذشته توان می‌یابد تا هر چه که با آن نسازد به بیرون بریزد و خودی در ما برانگیزد که در گذشته و به زمان پدید آمدن آن خاطره بوده‌ایم. در آن حال نیز از آن‌جا که خودی که من به ناگهان و بار دیگر گشته بودم پس از سر شب روزی از گذشته‌ی دور تا آن دم هستیدن نگرفته بود، از هنگامی که مادربزرگم پس از رسیدن‌مان به بلبک رخت بیرون از تنم به در آورده بود، آشکارا نه در پایان روزی بودم که بر من گذشته بود و این خود هیچ از آن نمی‌دانست، بلکه ــ انگاشتی که زمان را خطوطی گوناگون و موازی ساخته باشد ــ بی‌آن‌که بتوان ناپیوستگی را چاره کرد، راست در لحظه‌ی پس از آغاز نخستین شبی بودم که مدت‌ها پیش در بلبک گذرانده بودم، که همه‌ی وجودم چشمی بود داشته در دقیقه‌ای که مادربزرگم در آن بر بالای سرم خم شده باشد. خودی که در آن زمان بودم، که مدت‌ها از ناپدید شدنش گذشته بود، بار دیگر به چنان صراحتی در من برآمده بود که می‌پنداشتم کلمه‌هایی به گوشم می‌رسد که تازه بر زبان آمده باشد اگرچه این کلمه‌ها شبحی بیش نبود، همان گونه که کسی که هنوز در خواب‌وبیداری است می‌گماند که بتواند سوی صداهای رؤیای میرنده‌اش برود. حالیا همه‌ی وجودم کسی بود که به آغوش مادربزرگش پناه برده است، که کوشیده است تا رد اندوهش را به بارها و بارها بوسیدن وی بزداید، کسی که در زمان‌هایی که یکی دیگر از کسانی بودم که در اثنای گذشته‌ام تا آن روز یکی پس از دیگری بوده بودم، در خیال ساختنش به همان اندازه دشوار بود که کوشش‌های بیهوده‌ام تا لذت‌ها و خوشی‌های یکی از این خودهای دیگر را بازبیابم که دست‌کم در آن دقایق من نبودم. به یاد آوردم که یک ساعت پیش از آن دمی که مادربزرگم روب‌دوشامبر به تن بر بالای سرم خم شده بود تا بند پوتینم را بگشاید، پس از پرسه زدن‌هایم در خیابانِ خفقان‌آور از فرط گرما و گذشتنم از برابر دکان قنادی، سخت نیازمند آن‌که در آغوش مادربزرگم باشم، پنداشته بودم که هرگز نمی‌توانم جان از یک ساعتی به در ببرم که مانده بود تا مادربزرگم از راه برسد. در آن حال که راست همین نیاز باز در من برخاسته بود، می‌دانستم که ساعت به پشت ساعت هم که چشم داشته باشم و بپایم، هرگز مادربزرگم را در کنارم نخواهم داشت. این را تازه دریافته بودم زیرا تازه، به نخستین باری که زنده و راستین می‌پنداشتمش، که دلم را تا آن‌جا که بترکد می‌آماسانید، پس از آن‌که سرانجام یافته بودمش، دانسته بودم که تا ابد از دستش داده‌ام. تا ابد از دست رفته بود؛ نمی‌توانستم بفهمم و سخت می‌کوشیدم تا شکنجه و رنج این تضاد را بربتابم: چنان می‌دیدم که یکی هستی، یکی مهربانی، چنان که این هستی و مهربانی را می‌شناختم، عشقی در من خیزانده باشد، یعنی آفریده باشد، که مکملش، هدفش، ستاره‌ی راهنمای جاودانه‌اش را به تمام کمال در من می‌یابد چنان که نبوغ مردمان برجسته، همه‌ی نبوغی که از آغاز جهان وجود می‌داشته است، برای مادربزرگم کمتر از یکی از عیب‌های من بیرزد؛ وانگهی همان که چنین وجدی را باز می‌گذراندم، چنان که به‌راستی موجود بوده باشد، درمی‌یافتم که یقین در درونم برمی‌آوردش تا مانند دردی مکرر تپیدن بگیرد، از ویرانی‌ای که شمایلِ آن مهربانی را می‌سترد، آن هستی را نابود می‌کرد، در زمان به پس می‌رفت و سرنوشت ما هر دو را از میان می‌برد، از مادربزرگم، به دمی که وی را چنان که به دیدن در آیینه‌ای بازیافته بودم، کسی یکسره بیگانه می‌ساخت که بخت گفته بود تا چند سالی در نزد من باشد، چنان که ممکن بود در نزد هر کس دیگر، و من پس و پیش از این سال‌ها برایش هیچ بودم و وا می‌بودم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برداشته از Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Sodome et Gomorrhe, Les intermittences du coeur.

«درنگ‌های دل»
مارسل پروست

سزار آیرا در یکی از مصاحبه‌های اخیرش گفته است «من در رمان‌هایم همان کاری را می‌کنم که شهرزاد کرد؛ قصه می‌گویم». این گفته‌ی نویسنده‌ای صاحب‌سبک که رمان‌های نوآورش نمونه‌ی پیشینی ندارد، شاید فروتنی او را نشان بدهد. شاید هم این جمله‌ی ساده راهنمایی برای خوانندگانش باشد تا بهتر دریابند آیرا ظرف قصه‌گویی را به شیوه‌ای خلاق برمی‌گیرد و حرف‌هایش را در ترازهای گوناگون روایت، مضمون، مفهوم، نثر، وصف، شخصیت‌پردازی و تمثیل می‌زند بی‌آن‌که هیچ‌کدام از این‌ها رمان را از «قصه» دور کند. حلبی‌آباد از نمونه‌های بسیار هوشمندانه‌ی این سبک قصه‌گویی لایه‌لایه و مملو از معانی گوناگونِ سزار آیرا است. در روایت حلبی‌آباد تکنیک‌هایی مانند برداشتن مرز میان راوی سوم‌شخص دانای کل و راوی اول‌شخصی که از منظر خودش قصه می‌گوید، نفوذ روایت در منظرهای فرعی مانند تلویزیون و گاه مخیله‌ی یکی از کاراکترهای رمان، نقل‌قول غیرمستقیم آزاد، جریان سیال ذهن یا گفتار درونی غیرمستقیم آورده است و این تکنیک‌ها را به اختصار (نقل‌قول غیرمستقیم آزاد را بیشتر و مکرر آورده است که البته تکنیکی کلاسیک‌تر است) و به شیوه‌ای به کار گرفته است که فرم روایت یکسره در خدمت مفهوم رمان باشد و به جای آن‌که رمان را نزدیکِ نظریه‌های روایی ببرد از تسلطش بر آن‌ها بهره برمی‌دارد تا مفهوم و نیز «قصه» را جان‌دارتر بسازد. بسیاری از مضامین مهم و کاملاً معاصر را در مضامین متأخر و مفاهیم ازلی زندگی بشر می‌آمیزد و در حلبی‌آباد می‌آورد تا جنبه‌های جامعه‌شناسی، نگرش تاریخی و دید خردگرای رمان را بپروراند. نوع نثرش را فراخور نوع متن، جایگاه روایت و چیستی مفهوم تغییر می‌دهد. وصف‌هایش را، بسته به آن‌که در کدام یک از جنبه‌های رمان مفیدتر بیفتد (به‌ویژه وصف‌های راهگشای مضمون و تمثیل بسیار هوشمندانه است و می‌توان توصیف لباس و هیأت کشیش فربه، محفظه‌ی کروی پروکسیدین کابساس و سوزن آن که در گوشش فرویش می‌کند و کفش قاضی پلاسا و پاشنه‌هایش را مثال زد)، به شیوه‌های گوناگون می‌آورد. کاراکترهایش را به هوشیاری‌ای ستودنی می‌پردازد تا تک‌تک‌شان چه در حال‌وهوای امروزی قصه و چه در تراز تمثیل، بدون آن‌که به ناهماهنگی یا حشو بیفتد، معنای درست بگیرد و لایه‌ای تمثیلی در رمان می‌آورد که موضوعات فراوان در اختیار خواننده می‌گذارد تا پس از به پایان رساندن قصه در آن‌ها درنگ کند، بیندیشد و این رمان را هم‌ارز آثار کلاسیک تاریخ ادبیات بشناسد.
طرح داستانی رمان، که ژانرگریز است، گاه به تأمل‌های فلسفی در زندگی شهرنشینی، گاه به رمان اجتماعی و گاه به ژانر نوآر می‌گراید و لحظه‌هایی با ادبیات کارآگاهی پهلو می‌زند، حلبی‌آبادی و ساکنان کم‌وبیش نامرئی‌اش را در همسایگی شهر بوئنوس آیرس وصف می‌کند و ماجرای مردی را (مأمور پلیسی که گویی همجنس وارونه‌ی «بازرس ژاور» ویکتور هوگو است) می‌گوید که می‌خواهد حقیقیت این دنیای ناپیدا را به چشم خویش ببیند، به «منزلگاه قادران کبیر» برود و «بلندی‌هایی که تنابنده‌ای بر آن‌ها پا نگذاشته» است و، چنان که در حکایت «شمع وپروانه»، گرداگرد «حلقه»ی نورانی حلبی‌آباد می‌گردد تا راهی به مرکز تاریک و مجهولش بیابد. اما این حلبی‌آباد (villa miseria) که بیرون از رمان در حومه‌ی بوئنوس آیرس به‌راستی وجود دارد و آیرا «پیرامونش» را در رمان به شیوه‌ای رئالیستی وصف می‌کند، وجهه‌ی دیگری نیز می‌گیرد و یکی دیگر از لایه‌های مفهومی رمان را می‌نمایاند. در حال‌وهوای «پایان جهانی» پایان قصه‌ی رمان، دنیای مرئی جامعه‌ی انسانی (بوئنوس آیرس، دنیای باشگاه‌های بدن‌سازی که به کلیساهای اوانجلیست بدل می‌شود، دنیای مصرف مواد مخدر، شبکه‌های تلویزیونی، «خانم‌های خبرنگار»، انسان‌های تماشاچی، «غول» «شب‌کور»، نیکوکار اما غافل طبقه‌ی متوسط که در هنگامه‌ی «چرخش» در خواب است، دختران «بورژوا» و «مادر»های حقیقی و مجازی که پایان‌بندی رمان از دو تراز قصه و تمثیل بیرون‌شان می‌کشد و یکی‌شان می‌کند) در تاریکی فرو می‌رود و خشم و «قیامتِ» باران سیلابِ «رود استیکس» را روان می‌کند که ورود را به این «دایره»، این دنیای زیرزمینیِ مأوای مردگان، مرده‌انگاشتگان و مردگان متحرک (که البته از منظری دیگر از همه زنده‌ترند)، ممکن می‌سازد و راهی به این قلمرو هادس می‌گشاید تا اقتباس دقیق، هوشمندانه و بسیار پرظرافت آیرا از این افسانه‌ی یونانی کمال بگیرد، نگرش اجتماعی رمان در صفحه‌های پایانی در زمینه‌ای تاریخی بیفتد، آشکار شود که تاریکی مرکز «چرخ» با وجود «چرخش»های (که معنای دومش در تراز تمثیل برجسته است) ناچیز و نادرش کماکان می‌پاید، شکی باقی نماند که «افسانه‌ی یونانی» کماکان در دنیای معاصر با همه‌ی خصوصیات، کاراکترها، گرایش‌ها و دگرگونی‌هایش ادامه می‌یابد و البته نویسنده به صراحت نشان بدهد که می‌توان رمان‌هایی بس نوآور آفرید که در هماهنگی کامل با روح زمانه و ادامه‌ی معقول مسیر ادبیات در دهه‌ها و قرن‌های گذشته باشد، آخر خردمندان گفته‌اند شرط گذشتن از گذشته شناختن آن است.
حلبی‌آباد از نسخه‌ی اسپانیایی آن به فارسی برگردانده شد که انتشارات اِمِسه در آرژانتین منتشرش کرده است.

 
حلبی‌آباد

سزار آیرا
پایان ترجمه
نشر چشمه

داستان عجیب رمان شام (۲۰۰۶) در شهر کوچک پرینگلس می‌گذرد که زادگاه سزار آیرا است و کودکی‌اش در آن گذشته است. مکان‌هایی که در متن آمده است همه وجود خارجی دارد و بعید نیست که بسیاری از «نام»ها هم واقعی باشد، البته با این توضیح که آیرا در رمان‌هایش بیشتر واقعیت را در خیال و خیال را در واقعیت می‌گوید. سزار آیرا را در کار گرداندن داستان‌هایش بر محوری در میانه‌ی عناصر متافیزیکی و امور ملموس استاد نامیده‌اند و گفته‌اند در بداهه‌سازی چنان جسارتی به خرج می‌دهد که آن‌چه برای دیگران دیواری خشتی می‌نماید، برای او دنیایی از امکانات نویسندگی می‌گردد. شام از جمله رمان‌های اوست که این دو صفتش را به‌خوبی می‌نمایاند. عنوان اسپانیایی رمان را به «مهمانی شام» یا «ضیافت شام» نیز می‌توان برگرداند.
شام از نسخه‌ی اسپانیایی کتاب به فارسی ترجمه شد که انتشارات بئاتریس ویتربو در آرژانتین منتشرش کرده است.

بریده‌ای از متن کتاب:
خلاصه، به قبرستان می‌رفتند، زیرا برای‌شان گفته بودند که مردگان خودبه‌خود از گورها بیرون می‌آیند. خبر مانند خیالبافی نوجوانان سخت بعید می‌نمود و با این‌همه راست بود. دربانی که خبر خطر را رسانده بود به شنیدن همهمه‌ای از آن آگاه شده بود که آهسته‌آهسته سراسر گورستان را برمی‌داشت. از کلبه‌اش بیرون رفته بود تا ببیند چه خبر است و هنوز از حیاط‌خلوتِ کاشی‌کرده، که نخستین ردیف درختان سرو به آن می‌رسید، نگذشته بود که سروصدای فراگیر سنگ و فلز بر زمزمه‌های هراس‌انگیز افزود و در عرض چند ثانیه همه‌ی صداها به هم پیوست و غوغایی گوش‌خراش گشت که در دور و نزدیک طنین می‌انداخت و از نزدیک‌ترین ردیف تاقچه‌ها تا راهروهای دوردست گورها به فاصله‌ی کم‌وبیش یک کیلومتر به گوش می‌رسید. پنداشت که زمین‌لرزه باشد، اتفاقی که هرگز در ناحیه‌ی پرینگلس نیفتاده بود، اما دریافت که خطا کرده است زیرا کاشی‌های زیر پایش ذره‌ای نمی‌جنبید و همان وقت زیر نور ماه دید که سروصدا از چیست. سنگ‌های مرمرین تاقچه‌ها جابه‌جا می‌شد، از پهلو برمی‌خاست و فرو می‌افتاد و می‌شکست. تابوت‌های درون دخمه‌ها می‌ترکید و تسمه‌های آهنین‌شان می‌گسست، درها به نیرویی از درون دخمه‌ها تکان می‌خورد، قفل‌ها می‌شکست و شیشه‌ی پنجره‌ها خرد می‌شد. سرپوش تاقچه‌ها کنار می‌رفت، می‌افتاد و بامبی بر زمین می‌خورد. درهای دخمه‌ها به چنان شدتی گشوده می‌آمد که صلیب‌های سیمانی و فرشتگان گچین به هوا پرتاب می‌شد.
هنوز همهمه‌ی این ویرانی فرو نکشیده بود که از لابه‌لای آوار، گفتی از دل خود خاک، آه‌ها و ناله‌هایی همنوا برخاست که طنینی الکترونیکی و ناانسانی می‌انداخت. آن وقت مرد دربان نخستین مردگان را دید که قدم‌زنان از نزدیک‌ترین دخمه‌ها بیرون می‌آیند، آن هم نه دو، سه، ده یا بیست تن: همه‌ی مردگان. سر از گورها، دخمه‌ها و تاقچه‌ها بیرون می‌آوردند، راست از خاک درمی‌آمدند انگار که آماده‌ی یورش بردن باشند، عده‌شان بی‌شمار می‌شد و از همه‌سو پدید می‌آمدند. نخستین گام‌هاشان را لرزان و مردد برمی‌داشتند، چنان می‌نمود که در شرف افتادن باشند اما برمی‌ایستادند و قدمی و سپس قدمی دیگر برمی‌داشتند، دست‌شان را می‌جنباندند، خشک و ناشی پاهاشان را پیش می‌بردند انگار که در جا رژه بروند، زانوان‌شان را بیش از اندازه بالا می‌بردند، پاهاشان را رها می‌کردند تا از هر طرفی بر زمین بخورد، انگار که قانون جاذبه نیز برای‌شان تازگی داشته باشد. این‌ها همه بود و همه‌شان راه می‌رفتند و چنان انبوه بودند که در راه‌ها به یکدیگر برمی‌خوردند، پاها و دست‌هاشان در هم می‌رفت، لحظه‌هایی گروه‌هایی درهم‌فشرده می‌ساختند که جنبشی هماهنگ می‌گرفت و سپس سخت تلوتلوخوران از هم می‌گسستند.

 
شام

سزار آیرا
پایان ترجمه
نشر چشمه

خوآن خوسه سائر (۱۹۳۷-۲۰۰۵) نویسنده‌ی آرژانتینی، فرزند پدرومادری سوریه‌ای بود که پیش از تولد او به آرژانتین مهاجرت کردند. او در دانشگاه لیتورال شهر سانتافه حقوق و فلسفه تحصیل کرد، مدتی به تدریس تاریخ سینماتوگرافی در همان دانشگاه پرداخت و سال ۱۹۶۸ به پاریس نقل‌مکان کرد. او از مهم‌ترین نویسندگان معاصر آرژانتین است و در کنار هم‌وطن‌اش سزار آیرا و روبرتو بولانیو شیلیایی از مهم‌ترین نویسندگان نسل دوم ادبیات معاصر آمریکای لاتین است که پس از بزرگان نسل اول از قبیل کارپانتیه، بورخس و رولفو به عرصه رسیدند و با پذیرفتن تأثیراتی و فاصله گرفتن از آن‌ها به سبک‌هایی تازه و متفاوت پرداختند.
فرزندخوانده (۱۹۸۳) یکی از مهم‌ترین رمان‌های او و به عقیده‌ی بسیاری منتقدان مهم‌ترین رمان او است که به زبان‌های مختلف ترجمه شده و او را به یکی از نویسندگان معاصر مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. فرزندخوانده به سرنوشت نخستین انسانی می‌پردازد که از دنیای کهنه (که در این کتاب یعنی اروپا) به دنیای نو (یعنی آمریکا) می‌رود و با سرخ‌پوستان مواجه می‌شود. فرم روایت به صورت تک‌گویی همین شخصیت است و داستان، که پست‌مدرن است، این قالب جالب‌توجه را به محملی برای طرح موضوعات مختلف از قبیل هویت، تاریخ، تقابل فرهنگی، استعمار، رسانه، وطن و... تبدیل می‌کند. این کتاب عجیب را که سبکی منحصربه‌فرد و کم‌نظیر دارد، به واسطه‌ی شاعرانگی نثر و روایت، بینامتنیت تاریخی و پرداخت دقیق و نوآورانه‌ی فلسفی‌اش، شعری بلند، داستانی تاریخی، رمانی فلسفی و روایتی پست‌مدرن درباره‌ی ریشه‌های استعمار نامیده‌اند و شاید حاصل‌جمع همه‌ی این‌ها بهترین تعریفِ این رمان باشد.
کتاب از نسخه‌ی اسپانیایی انتشارات سِیش‌بارال، چاپ ۲۰۰۵، به فارسی ترجمه شده است.

بریده‌هایی از کتاب:

... زندگی چیزی نیست غیر از چاه تنهایی که با گذر سالیان عمیق‌تر می‌شود و من که یتیم بودم و پوچی ذاتی‌ام از دیگران بیش‌تر است، از آغاز در برابر جمع‌گونه‌ای که خانواده باشد محتاط‌تر بودم. اما آن شب تنهایی‌ام که خود از پیش بسیار عظیم بود ناگهان بی‌نهایت شد، انگار ته‌بندیِ موحش آن چاه، که آهسته‌آهسته عمیق‌تر می‌شود، وا داده مرا به سیاهی فرو انداخته باشد. محزون بر زمین دراز کشیدم و زیر گریه زدم. اکنون که می‌نویسم، که صدای ناله‌ی قلم و خش‌خش صندلی تنها صداهایی است که در دل شب به‌وضوح به گوش‌ام می‌رسد، که نفسِ بی‌صدا و آرام‌ام زندگی‌ام را برقرار می‌گذارد، که می‌توانم دست‌ام را ببینم، دست پیرانه‌ی لرزان‌ام که از چپ به راست می‌لغزد و زیر نور چراغ ردی سیاه باقی می‌گذارد، رخدادی واقعی یا تصویری آنی، بی‌سابقه و بی‌ریشه را به یاد می‌آورم که بی‌واسطه از هذیانی آرام نشأت می‌گرفت و می‌فهمم آن کودک که در دنیایی ناشناخته می‌گرید نادانسته تولد خود را آسان‌تر می‌کند. زمان تولد هیچ‌وقت معلوم نیست: زاده شدن قراردادی ساده است. بسیاری می‌میرند بی‌آن‌که متولد شده باشند، عده‌ای صرفاً زاده می‌شوند و دیگران بد می‌آورند و حین تولد سقط می‌شوند. برخی به تولدهای متوالی از این زندگی به آن می‌روند و، اگر مرگ دخالت نکند، قادرند خوشه‌ی دنیاهای ممکن را به ضرب زاده شدن‌های مکرر پژمرده کنند چنان که گفتی اندوخته‌ای تمام‌نشدنی از معصومیت و پذیرش دارند. من که فرزندخوانده بودم، نادانسته در هیأت کودکی متولد می‌شدم که خون‌آلود و حیرت‌زده از آن شب تاریک بیرون می‌آید که بطن مادرش است و تنها کاری که از من برمی‌آمد خود را به گریه سپردن بود...

... برگزاری نمایش را شروع کردیم. پس از چند نوبت هرجا می‌رفتیم می‌شناختندمان و مشهور شده بودیم. کار چنان رونقی گرفت که به دربار بردندمان و حتا خود شاه تشویق‌مان کرد. حیرت کرده بودم. به دیدن اشتیاق مخاطبان‌مان بی‌وقفه از خودم می‌پرسیدم آیا نمایش کمدیِ من، بی‌آن‌که خودم بدانم، پیامی پنهان به بینندگان منتقل می‌کند که مثل هوا برای مردم لازم است، یا ما بازیگران حین برگزاری نمایش نقش‌مان را بازی می‌کنیم بی‌آن‌که بدانیم مخاطبان نیز نقش خودشان را بازی می‌کنند و ما همه شخصیت‌های نمایشی کمدی هستیم که نمایش من بیش از بخشی و جزییاتی مبهم از آن نمایش فراگیر نیست و ما معنای طرح آن نمایش را درنمی‌یابیم؛ طرحی چنان اسرارآمیز که در آن فرومایگی مبتذل و بازی‌های بی‌معنای ما واقعاً حقایقی اساسی بنماید. حتماً معنای حقیقی تظاهرات مبتذل ما از پیش در طرحی جامع‌تر منظور شده بود که ما بخشی از آن بودیم، وگرنه تشویق‌ها و بزرگ‌داشت‌هایی که پیوسته طی برگزاری نمایش در شهرهای مختلف می‌دیدیم، جشن‌هایی که برای ما می‌گرفتند و طلای فراوان که به ما می‌دادند، مفت‌خوری و غیرمنصفانه بود. حتماً شاهانی که می‌آمدند و به ما خلعت می‌دادند بیش‌تر از ما می‌دانستند، وگرنه معنایی نداشت پس از پایان کارمان حداقل کاری که بکنند این باشد که به خزانه‌دارهاشان دستور بدهند قدرشناسی‌شان را از ما با پاداشی هنگفت نشان دهند. من این کام‌یابی مبهم را با بی‌اعتنایی از سر می‌گذراندم، اما همکاران‌ام ذره‌ای به آن تردید نداشتند. خوش‌وخرم از سادگی بی‌نقص و پربازده این قصه‌گویی لذت می‌بردند که جنبه‌ی قابل‌تحمل موضوعات را بیش‌تر از سر نادانی تا خیرخواهی به مترسک‌هایی نشان می‌دهد که خود را دوست‌داران حساس واقعیت می‌پندارند. دریافت پاداش‌های هنگفت را در ازای آن نمایش گواهی انکارناپذیر بر وجود نظامی عادلانه و جامع می‌انگاشتند. سال‌ها زندگی‌مان را با این سوءتفاهم گذراندیم. عجیب‌ترین نکته این‌که طی تمام آن دوره حتا یک نفر پیدا نشد که به حکم منطق برخیزد و ما را محکوم کند. حین آن غوغای پیوسته‌ی تجلیل از ما همواره و هر لحظه منتظر بودم سکوتی بدبینانه یا توبیخ‌آمیز مستولی شود، حقه‌بازی ما ناگهان برملا و کارمان یک‌طرفه شود، تا آن‌که متوجه شدم این سکوت از روز اول درون من برقرار بوده است و صرف وجودش در میانه‌ی همهمه‌ی غیرمنطقی دربارها و شهرها، تک‌تک حاضران هر جمعیتی را به عروسک‌هایی بی‌جان یا مناظری دمدمی و پیوسته در تغییر تقلیل می‌دهد. به لطف آن پوسته‌های توخالی که وانمودکنان خود را انسان می‌نامیدند، خنده‌ی تلخ و اندکی خودبرتربینانه‌ی کسی را آموختم که در مواجهه با رفتارها و کردارهای عمومی از مزایای تجربه برخوردار است. موفقیت نمایش کمدی ما بیش از بی‌رحمی ارتش‌ها، دست‌بردهای شرم‌آور بازاریان و دست‌کاری‌های اصول اخلاقی برای توجیه انواع شرارت‌ها، ماهیت راستین هم‌نوعان‌ام را به من نشان داد: شدت و حرارت تشویق‌ها و تجلیل‌های ابیات بی‌معنای من پوچی مطلق این انسان‌ها را می‌نمایاند و در تک‌تک نوبت‌های نمایش حس می‌کردم آن‌چه برابرم می‌بینم جماعتی از انسان‌های کاهی است که در پوسته‌های رنگ‌باخته‌شان استتار کرده‌اند، یا اشکالی انتزاعی و بی‌عینیت که از باد هوا انباشته باشندشان. گاهی عمداً معنای گفته‌های نقش‌ام را تغییر می‌دادم و آن‌قدر تحریف‌شان می‌کردم که به مشتی عبارات یاوه و پوچ تبدیل می‌شد، انتظار داشتم تماشاچیان واکنش نشان داده عاقبت متوجه شیادانه بودن رفتارشان شوند، اما این دست‌کاری‌ها ذره‌ای رفتار مخاطبان را تغییر نمی‌داد. چیزی خارج از وجودشان، شهرت ما که پیش از خودمان به هر شهری می‌رسید یا افسانه‌ای که مایه‌ی آفرینش کمدی شده بود، از پیش تصریح کرده بود که نمایش ما حتماً معنا و مفهومی دارد و جماعت تماشاچی آن معنا و مفهوم را بی‌درنگ و به‌ناخودآگاه دریافته مفتون و مسحورش می‌شدند...

 
فرزندخوانده

خوآن خوسه سائر
پایان ترجمه
نشر چشمه

«زندگی خصوصی درختان» داستان مردی است که تا صبح در انتظار بازگشت زنش می‌ماند و در گذشته و حال و آینده درنگ می‌کند، چنان‌که راوی می‌گوید «وقتی ورونیکا بیاید داستان تمام می‌شود، کتاب تا آن‌جا ادامه دارد که او برگردد و یا تردیدی در ذهن خولیان باقی نماند که ورونیکا برنخواهد گشت.»
کتاب به نثر دلنشین، بسیار ساده اما اندیشیده، بسیار شاعرانه و ضمناً روان نوشته شده است و خصوصیات متمایز کار سامبرا از قبیل آسیب‌شناسی جامعه‌ی پس از دیکتاتوری، تنهایی در جامعه‌ی امروز و اثرات مخرب جابه‌جایی‌های فرهنگی در این کتاب نیز به‌وضوح مشهود است.
خولیان، کاراکتر اول کتاب، بدون مخاطب زندگی‌اش را مرور می‌کند و گذشته‌اش را با نامزد سابق و آشنایی‌اش را با همسر فعلی می‌پردازد و در این میان خواننده را بدون ماجراجویی‌های شلوغ و آشفته بی‌وقفه تا پایان کتاب با خود می‌برد.
درهم‌تنیدگی نویسنده و خواننده و کاراکتر در این کتاب نیز به گونه‌ای متفاوت از کتاب دیگرش، «راه‌های برگشتن به خانه»، پرداخته شده است.

بخشی از کتاب:

شب می‌شود، کتاب‌خانه‌ی جدید را در اتاق‌نشیمن می‌چینند و پدر همه‌ی اعضای خانواده را دور صفحه‌ی بازی متروپولیس جمع می‌کند. خانواده‌هایی هست که سر ساعت نُه ِشب مرد خانواده خود را به مشروب می‌سپارد و زن خانواده خود را به اتو زدن لباس‌ها، بی‌خبر از سرنوشت بچه‌ها که در ایوان بازی می‌کنند و ادای زخمی شدن درمی‌آورند، یا در تاریکی اتاق‌شان سر می‌کنند، یا در دست‌شویی با صابون حباب می‌سازند و یا در آشپزخانه با شیر ِترش دسرهای عجیب‌وغریب درست می‌کنند. خانواده‌هایی هم هست که حین گفت‌وگوهای جدی در اتاق‌نشیمن گذران شب را نظاره می‌کنند. همین‌طور خانواده‌هایی که در این ساعت شب به یاد مردگان‌شان هستند و هاله‌یی از درد چهره‌شان را در بر گرفته است. نه کسی بازی می‌کند و نه کسی حرفی می‌زند: بزرگ‌ترها نامه‌هایی را بازنویسی و اصلاح می‌کنند که هیچ‌کس نخواهد خواند و بچه‌ها سوآل‌هایی می‌پرسند که هیچ‌کس پاسخ نخواهد داد.
در عوض این خانواده هم هست که ساعات حکومت‌نظامی را به بازی متروپولیس می‌گذراند. همه‌چیز مهیا است: بیمارستان، زندان، سینما، بانک، تاس‌ها و ورق‌های بازی، خانه‌ها، ساختمان‌ها و خیابان‌ها. بازی‌کنان یکی مردی است که جدی بازی می‌کند و از صفر شروع می‌کند و برنده می‌شود، یکی زنی خوش‌قیافه و غم‌گین است، یکی دخترکی زیبا و ظریف است و یکی پسرکی هشت‌نه‌ساله به نام خولیان، که اسم‌اش دراصل خولیو بود. ماجرایی غریب اما واقعی است: می‌خواستند اسم‌اش را خولیو بگذارند و این اسمی بود که به کارمند اداره‌ی ثبت گفتند اما طرف خولیان شنید و در شناس‌نامه خولیان نوشت و پدرومادر خولیان از خیر اصلاح‌اش گذشتند چون آن سال‌ها حتا کارمند اداره‌ی ثبت هم سزاوار احترام و ترس بی‌حدوحصر بود.
مردی سبزه، زنی بور و دختری که کم‌تر بور است و پسری که کم‌تر سبزه دور میز نشسته‌اند. مرد سبزه همیشه برنده می‌شود. زن بور خیلی زود خسته می‌شود و کنار می‌کشد. دختر که کم‌تر بور است بازی را تا جایی ادامه می‌دهد که هرچه دارد ببازد و به نگاه‌های عصبی با خود عهد کند دفعه‌ی بعد مرد سبزه را شکست دهد. پسر که کم‌تر سبزه است با آن اسم عوضی‌اش به بردوباخت علاقه‌یی ندارد و فقط دل‌اش باز هم کوکاکولا می‌خواهد. پدر خوش‌حال است که دخترش تسلیم نمی‌شود و حتا از بردن از او، از برنده شدن و همیشه برنده ماندن لذت می‌برد. در مقابل مادر لختی پیش دارایی‌هاش را حراج کرده و پول‌اش را به‌تساوی بین فرزندان‌اش تقسیم کرده است. نشسته است، به‌تفنن آکوردهای یک ترانه‌ی ویوله‌تا پاررا را می‌نوازد و الان است که زیر آواز بزند. کل ماجرا بی‌کم‌وکاست همین است: نگاه کردن به آن‌ها که بازی می‌کنند، تماشای چهره‌های سال ۱۹۸۴شان، خندیدن به آن‌ها، هم‌دردی با آن‌ها و همراهی‌شان در این ملال صادقانه و غلیظ.

خولیان حالا حوالی خیابانی به رنگ آبی آسمانی به نام توبالابا زندگی می‌کند، قبلاً در چندقدمی خیابانی آبی به نام ایرراساوال، روبه‌روی پلاسا نیونیوآ، همراه زنی زندگی می‌کرد که در شرف تبدیل شدن به دشمن او بود. از خیابان‌های دیگری به آن خانه می‌رسید که در نقشه‌ی بازی متروپولیس ازشان خبری نیست چون این خیابان‌ها در مسیر غرب پایتخت بزرگ و دورافتاده است. این خیابان‌های بی‌رنگ به ته‌رنگی خاکستری‌گون به ذهن خولیان متبادر می‌شود. این خیابان‌ها در سال‌های کودکی و نخستین سال‌های جوانی خولیان سفید بود و حالا غبارگرفته و مات شده است، حالا، همین اخیراً، زمان موفق شده به زنگار خود بیالایدشان.

 
زندگی خصوصی درختان

آله‌خاندرو سامبرا
پایان ترجمه
نشر چشمه